Category: Sejarah

Perang Lombok

Perang Lombok

7.10.1.Latar Belakang Perang Lombok Dikeluarkannya berbagai peraturan oleh kerajaan Mataram yang bertujuan untuk memantapkandan menegakkan kekuasaannya, telah membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi ...